Auto King

Aydınlatma Metni - Araç Servis

Auto King Servis KVKK Aydınlatma Metni

Auto King Ekspertiz KVKK Aydınlatma Metni

Auto King Servis Süreçleri

Son güncellenme tarihi: 08.01.2024

 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’nin (“Aydınlatma Metni”) amacı, Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş (“Auto King” veya “Şirketimiz”) şubeleri ve anlaşmalı bayileri tarafından yürütülen (i) mini onarım hizmetleri, (ii) hasar onarım hizmetleri ve (iii) mekanik bakım & oto bakım ve koruma hizmetleri kapsamında bireysel müşteriler ve hasar müşterileri olarak tarafınızdan elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.  

Auto King, teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile internet alanında kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmakta, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. 

Auto King, işbu Aydınlatma Metni’ni dilediği zaman güncelleyebilir ve değiştirebilir. Auto King’in yaptığı güncelleme ve değişiklikler tarafınıza sunulduğu tarihten itibaren geçerli olacaktır.

a) Veri Sorumlusu

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Auto King tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

b) Toplanan Kişisel Veriler

 

Auto King şubeleri ve anlaşmalı bayileri aracılığıyla (i) mini onarım hizmetleri, (ii) hasar onarım hizmetleri ve (iii) mekanik bakım & oto bakım ve koruma hizmetleri kapsamında bireysel müşteriler ve hasar müşterileri olarak tarafınızdan aşağıda belirtilen kişisel verileri elde etmekte ve işlemektedir. 

 

Mini Onarım Hizmetleri

 

Mini onarım hizmetleri kapsamında bireysel müşteri olarak tarafınızdan aşağıda belirtilen kişisel verileri elde etmektedir.

Kimlik Bilgileri: Ad ve soyad, T.C. kimlik numarası, müşteri numarası, varsa ticari unvan, vergi numarası ve vergi dairesi.

İletişim Bilgileri: Cep telefonu, e-posta adresi, adres bilgisi.

Müşteri İşlem Bilgileri: Mini onarım hizmetine konu araç ya da araçlara ilişkin kasko ve poliçe bilgileri, fatura ve ödeme yapıldığına dair bilgiler, mini onarım hizmetine yönelik imzalanan sözleşme verileri, işin vekaletname ile yürütülmesi halinde vekaletname verileri, randevu alınması halinde randevu bilgileri. 

Araç Bilgileri: Mini onarım hizmetine konu araç ya da araçlara ilişkin araç yıl, marka, model (seri), yakıt, kasa tipi, paket, renk, km, plaka ve şase no. verileri, aracın teknik özelliklerine dair bilgiler, araç ruhsat bilgileri, araç ya da araçlara ilişkin raporlar / tutanaklar, gerekmesi halinde parça onarım bilgileri. 

İşlem Güvenliği Bilgileri: Cihaz bilgileri, IP adresi bilgisi, şifre bilgileri, platform erişim kayıtları.   

Pazarlama Bilgileri: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti izin kaydı, bu izin doğrultusunda gönderilen pazarlama amaçlı SMS, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar, hedefleme bilgileri, alışveriş alışkanlıkları ve beğenileri, pazarlama amacıyla yapılan analizler. 

İşitsel Kayıtlar: Çağrı merkezi kullanılması durumunda çağrı merkezi ses kayıtları.

Hukuki İşlem Bilgileri: Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler, yasal bilgi talebi bilgileri.

 

Hasar Onarım Hizmetleri

 

Hasar onarım hizmetleri kapsamında hasar müşterisi olarak tarafınızdan aşağıda belirtilen kişisel verileri elde etmektedir.

Kimlik Bilgileri: Ad ve soyad, T.C. kimlik numarası, müşteri numarası, varsa ticari unvan, vergi numarası ve vergi dairesi.

İletişim Bilgileri: Cep telefonu, e-posta adresi, adres bilgisi.

Müşteri İşlem Bilgileri: Hasar onarım hizmetine konu araç ya da araçlara ilişkin poliçe bilgileri, fatura ve ödeme yapıldığına dair bilgiler, hasar onarım hizmetine yönelik imzalanan sözleşme verileri ve sigorta evrakı, işin vekaletname ile yürütülmesi halinde vekaletname verileri, randevu alınması halinde randevu bilgileri, sigorta şirketinin sağladığı meslek indirimi söz konusu olması durumunda meslek bilgileri. 

Hasar Bilgileri: Poliçe fotokopisi, kaza tutanağı, olay yeri fotoğrafları, varsa ifade tutanakları ve görgü tespit tutanağı, tutanak ya da zabıt tutulmadıysa ayrıntılı beyan, kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri, sürücülerin ehliyet fotokopileri ve alkol raporları, sigortalıya ait banka hesap bilgileri, sigortalı ve sürücünün T.C. kimlik numarası, varsa mağdur araç sahibine ait banka hesap bilgileri.

Araç Bilgileri: Hasar onarım hizmetine konu araç ya da araçlara ilişkin araç yıl, marka, model (seri), yakıt, kasa tipi, paket, renk, km, plaka ve şase no. verileri, aracın teknik özelliklerine dair bilgiler, araç ruhsat bilgileri, araç ya da araçlara ilişkin raporlar / tutanaklar, gerekmesi halinde parça onarım bilgileri, parça ihtiyacı varsa mobil parça servisleri ile yapılan yazışmalar.

İşlem Güvenliği Bilgileri: Cihaz bilgileri, IP adresi bilgisi, şifre bilgileri, platform erişim kayıtları.   

Pazarlama Bilgileri: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti izin kaydı, bu izin doğrultusunda gönderilen pazarlama amaçlı SMS, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar, hedefleme bilgileri, alışveriş alışkanlıkları ve beğenileri, pazarlama amacıyla yapılan analizler. 

İşitsel Kayıtlar: Çağrı merkezi kullanılması durumunda çağrı merkezi ses kayıtları.

Hukuki İşlem Bilgileri: Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler, yasal bilgi talebi bilgileri.

 

Mekanik Bakım & Oto Bakım ve Koruma Hizmetleri

 

Hasar onarım hizmetleri kapsamında bireysel müşteri olarak tarafınızdan aşağıda belirtilen kişisel verileri elde etmektedir.

Kimlik Bilgileri: Ad ve soyad, T.C. kimlik numarası, müşteri numarası, varsa ticari unvan, vergi numarası ve vergi dairesi.

İletişim Bilgileri: Cep telefonu, e-posta adresi, adres bilgisi.

Müşteri İşlem Bilgileri: Bakım ve/veya koruma hizmetine konu araç ya da araçlara ilişkin poliçe bilgileri, fatura ve ödeme yapıldığına dair bilgiler, bakım ve/veya koruma hizmetine yönelik imzalanan sözleşme verileri ve sigorta evrakı, işin vekaletname ile yürütülmesi halinde vekaletname verileri, randevu alınması halinde randevu bilgileri.

Araç Bilgileri: Bakım ve/veya koruma hizmetine konu araç ya da araçlara ilişkin araç yıl, marka, model (seri), yakıt, kasa tipi, paket, renk, km, plaka ve şase no. verileri, aracın teknik özelliklerine dair bilgiler, araç ruhsat bilgileri, araç ya da araçlara ilişkin raporlar / tutanaklar.    

İşlem Güvenliği Bilgileri: Cihaz bilgileri, IP adresi bilgisi, şifre bilgileri, platform erişim kayıtları.

Pazarlama Bilgileri: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti izin kaydı, bu izin doğrultusunda gönderilen pazarlama amaçlı SMS, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar, hedefleme bilgileri, alışveriş alışkanlıkları ve beğenileri, pazarlama amacıyla yapılan analizler. 

İşitsel Kayıtlar: Çağrı merkezi kullanılması durumunda çağrı merkezi ses kayıtları.

Hukuki İşlem Bilgileri: Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler, yasal bilgi talebi bilgileri.

 

c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Kanun’un 5. maddesine dayalı olarak elde edilen ve yukarıda detaylarına yer verilen kişisel verileriniz, (“kişisel verileriniz”) aşağıda belirtilen işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkeler doğrultusunda işlenmektedir.

 

Mini Onarım Hizmetleri

 

Auto King şubeleri tarafından yürütülen mini onarım hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında bireysel müşteri olarak kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlem bilgileri, işlem güvenliği bilgileri, araç bilgileri ile işitsel kayıtlarınız, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir: 

 

 • Belirli limit ve ölçütler dahilinde olmak üzere araçların kaporta, boya, iç döşeme, plastik tampon, ön cam gibi hasarlı parçaları üzerinde “mini onarım” olarak adlandırılan onarım hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Randevu süreçlerinin planlanması, takip edilmesi ve yürütülmesi,
 • Mini onarım hizmetin sonrasında aracın müşteriye teslim sürecinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Ödeme süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Mobil uygulama aracılığıyla hizmet sunulmasının sağlanması, 
 • Ürün ve hizmetlerin doğru kişiye verildiğinin kontrolünün sağlanması,
 • Yukarıdaki faaliyetler kapsamında iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Her türlü talep, şikayet, soru ve görüşlerinizin karşılanması, değerlendirilmesi, raporlanması bu doğrultuda gerekli aksiyonların alınması, müşteri memnuniyet anketlerinin planlanması ve yürütülmesi, bu kapsamda tarafınızla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi.

 

Auto King bayileri tarafından yürütülen mini onarım hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında bireysel müşteri olarak kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlem bilgileri, işlem güvenliği bilgileri, araç bilgileri ile işitsel kayıtlarınız, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 

 • Bayilerin araçların kaporta, boya, iç döşeme, plastik tampon, ön cam gibi hasarlı parçaları üzerinde “mini onarım” olarak adlandırılan onarım hizmetlerini yürütebilmesi için gerekli sistemlerin sağlanması,
 • Randevu süreçlerinin planlanması, takip edilmesi ve yürütülmesi,
 • Mini onarım hizmeti kapsamında mobil parça gerekmesi halinde parça temin sürecinin planlanması, yürütülmesi ve raporlanması, 
 • Ödeme süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Mobil uygulama aracılığıyla hizmet sunulmasının sağlanması, 
 • Ürün ve hizmetlerin doğru kişiye verildiğinin kontrolünün sağlanması,
 • Yukarıdaki faaliyetler kapsamında iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Her türlü talep, şikayet, soru ve görüşlerinizin karşılanması, değerlendirilmesi, raporlanması bu doğrultuda gerekli aksiyonların alınması, müşteri memnuniyet anketlerinin planlanması ve yürütülmesi, bu kapsamda tarafınızla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi.

 

Hasar Onarım Hizmetleri

 

Auto King şubeleri tarafından yürütülen hasar onarım hizmetleri kapsamında hasar müşteri olarak kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlem bilgileri, hasar bilgileri, işlem güvenliği bilgileri, araç bilgileri ile işitsel kayıtlarınız, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir: 

 

 • Kasko ve trafik sigortası hasarlarında hasar onarım sürecinin planlanması, yürütülmesi, sigortalı adına yönetilmesi ve raporlanması,
 • Hasar onarım sürecinin ilgili sigorta şirketiyle yürütülmesi, sigorta sürecinin onaylanması, konuya ilişkin yazışma ve kontrol süreçlerinin yürütülmesi, sigorta ödemelerinin planlanması ve yürütülmesi, 
 • Gerekmesi halinde aracın servis merkezine çekilmesi, olay yeri yardımı, vale hizmeti şeklindeki süreçlerin planlanması ve yürütülmesi,
 • Gerekmesi halinde sigortalıya kasko poliçesi kapsamında ikame araç temininin organize edilmesi,
 • Randevu süreçlerinin planlanması, takip edilmesi ve yürütülmesi,
 • Ödeme süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Hasar onarım hizmeti sonrasında aracın müşteriye teslim sürecinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Hasar onarım hizmeti kapsamında mobil parça gerekmesi halinde parça temin sürecinin planlanması, yürütülmesi ve raporlanması, 
 • Mobil uygulama aracılığıyla hizmet sunulmasının sağlanması, 
 • Ürün ve hizmetlerin doğru kişiye verildiğinin kontrolünün sağlanması,
 • Yukarıdaki faaliyetler kapsamında iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Her türlü talep, şikayet, soru ve görüşlerinizin karşılanması, değerlendirilmesi, raporlanması bu doğrultuda gerekli aksiyonların alınması, müşteri memnuniyet anketlerinin planlanması ve yürütülmesi, bu kapsamda tarafınızla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi.

 

Auto King bayileri tarafından yürütülen hasar onarım hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında hasar müşterisi olarak kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlem bilgileri, işlem güvenliği bilgileri, araç bilgileri ile işitsel kayıtlarınız, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 

 • Bayilerin araçların kaporta, boya, iç döşeme, plastik tampon, ön cam gibi hasarlı parçaları üzerinde “hasar onarım” olarak adlandırılan onarım hizmetlerini yürütebilmesi için gerekli sistemlerin sağlanması,
 • Randevu süreçlerinin planlanması, takip edilmesi ve yürütülmesi,
 • Mini onarım hizmeti kapsamında mobil parça gerekmesi halinde parça temin sürecinin planlanması, yürütülmesi ve raporlanması, 
 • Mobil uygulama aracılığıyla hizmet sunulmasının sağlanması, 
 • Ürün ve hizmetlerin doğru kişiye verildiğinin kontrolünün sağlanması,
 • Yukarıdaki faaliyetler kapsamında iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Her türlü talep, şikayet, soru ve görüşlerinizin karşılanması, değerlendirilmesi, raporlanması bu doğrultuda gerekli aksiyonların alınması, müşteri memnuniyet anketlerinin planlanması ve yürütülmesi, bu kapsamda tarafınızla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi.

 

Mekanik Bakım & Oto Bakım ve Koruma Hizmetleri

 

Auto King şubeleri tarafından yürütülen mekanik bakım & oto bakım ve koruma hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında bireysel müşteri olarak kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlem bilgileri, işlem güvenliği bilgileri, araç bilgileri ile işitsel kayıtlarınız, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 

 • Mekanik bakım kapsamında, araçların tüm mekanik aksamlarına sistemlerine yönelik kontrol ve arıza tespitleri yapılması ve mekanik akşamların değişiminin yapılması, 
 • Oto bakım ve koruma hizmetleri kapsamında, araçlara yönelik boya koruma, kaplama, film ve temizleme süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Randevu süreçlerinin planlanması, takip edilmesi ve yürütülmesi,
 • Oto bakım ve koruma hizmetleri sonrasında aracın müşteriye teslim sürecinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Mobil uygulama aracılığıyla hizmet sunulmasının sağlanması, 
 • Ürün ve hizmetlerin doğru kişiye verildiğinin kontrolünün sağlanması,
 • Yukarıdaki faaliyetler kapsamında iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Her türlü talep, şikayet, soru ve görüşlerinizin karşılanması, değerlendirilmesi, raporlanması bu doğrultuda gerekli aksiyonların alınması, müşteri memnuniyet anketlerinin planlanması ve yürütülmesi, bu kapsamda tarafınızla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi.

 

Auto King bayileri tarafından yürütülen mekanik bakım & oto bakım ve koruma hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında bireysel müşteri kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlem bilgileri, işlem güvenliği bilgileri, araç bilgileri ile işitsel kayıtlarınız, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir: 

 

 • Bayilerin mekanik bakım & oto bakım ve koruma hizmetlerini yürütebilmesi için gerekli sistemlerin sağlanması,
 • Mobil uygulama aracılığıyla hizmet sunulmasının sağlanması, 
 • Ürün ve hizmetlerin doğru kişiye verildiğinin kontrolünün sağlanması,
 • Yukarıdaki faaliyetler kapsamında iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Her türlü talep, şikayet, soru ve görüşlerinizin karşılanması, değerlendirilmesi, raporlanması bu doğrultuda gerekli aksiyonların alınması, müşteri memnuniyet anketlerinin planlanması ve yürütülmesi, bu kapsamda tarafınızla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi.

 

Auto King ve Auto King şubeleri tarafından yürütülen pazarlama faaliyetleri kapsamında, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlem bilgileri, hasar bilgileri, işlem güvenliği bilgileri, araç bilgileri ve pazarlama bilgileriniz ile işitsel kayıtlarınız aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 

 • İndirim, kampanya, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Pazar araştırması ve analiz faaliyetleri ile pazarlama stratejilerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Farklı meslek gruplarına ve özel günlerde belirli kitlelere özel tanımlanan pazarlama faaliyetleri ve kampanyaların planlanması ve yürütülmesi, 
 • Ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğenilerine, ilgi alanlarına, kullanım alışkanlıklarına ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi,
 • Segmentasyon/profilleme ve analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Sosyal medya platformları ve arama motorları aracılığıyla kişiye özel reklam gösterilmesi,
 • Pazarlama faaliyetleri kapsamında iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi.

 

Yukarıda belirtilen tüm kişisel verileriniz yönetim ve mevzuata uyum faaliyetleri kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Kişisel verilerin saklama faaliyetleri yürütülmesi, sistem performansının geliştirilmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Müşteri memnuniyet anketlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Yukarıda belirtilen tüm faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Risk analiz çalışmaları ile denetimlerin yürütülmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması,
 • Hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması.

 

Ç) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Auto King, işbu Aydınlatma Metni altında bahsedilen şekilde toplanan tüm kişisel verileri, Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:

 

 • Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, sistem altyapısı sağlanması ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Sahibinden’e aktarılmakta ve Sahibinden bünyesinde saklanmaktadır.
 • Yukarıda belirtilen tüm kişisel verileriniz saklama faaliyetlerinin yürütülmesi, ilgili işlemlerin planlanması ve yürütülmesi ve sistem performansının geliştirilmesi amacıyla Auto King işletim sistemi sağlayıcısına aktarılmakta ve söz konusu işletim sistemi bünyesinde saklanmaktadır.
 • Yukarıda belirtilen tüm kişisel verileriniz müşteri ilişkileri yönetimi ve müşteri talep / şikayetleri takibi amacıyla bu konuda hizmet veren yurt dışında mukim hizmet sağlayıcı firmaya aktarılmaktadır. 
 • Kimlik, iletişim ve müşteri işlem verileriniz, randevu süreçlerinin yürütülmesi ve işlem takibi amacıyla Auto King bayilerine aktarılmaktadır. 
 • Kimlik, iletişim, hasar ve müşteri işlem verileriniz, kişisel verileriniz, hasar onarım hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında, ilgili sigorta şirketlerine aktarılmaktadır. 
 • Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla müşteri ilişkileri yönetimi ve pazarlama hizmetleri sunan yurt içi ve yurt dışında mukim hizmet sağlayıcılarına, yurt içinde mukim reklam ve pazarlama ajanslarına, yurt içinde mukim ileti gönderimi sunan hizmet sağlayıcılarına aktarılmaktadır. 
 • Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz faaliyetlerin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması amaçlarıyla sadece mevzuat gereği zorunlu olması durumunda ilgili bakanlıklar, mahkemeler, icra daireleri, noterler dahil hukuken yetkili özel kişi ve kuruluşlara ve hukuken yetkili kamu kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

 

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Yukarıda bahsedilen amaçlarla işlenen tüm kişisel verileriniz, Auto King tarafından (i) sözlü ve/veya yazılı olarak, fiziki ve/veya elektronik ortamda ve/veya ilgili gerçek kişi tarafından fiziki ortamda ve/veya e-mail ve diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla şahsen sunulması suretiyle, (ii) Auto King şube ve bayiler tarafından sağlanması suretiyle, (iii) Auto King yetkilileri ile gerçekleştireceğiniz yüz yüze veya çevrimiçi görüşmeler esnasında ve/veya canlı yardım kullanılmasıyla tarafınızca şahsen verilmesi ve/veya SMS, e-posta, çağrı merkezi ve diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla suretiyle, (iv) işin vekaletname ile yürütülmesi halinde vekil / vekaletname vasıtasıyla ve (v) sigorta firmaları vasıtasıyla fiziki ve/veya elektronik ortamda elde edilmektedir.

Şirketimiz tarafından yukarıda bahsedilen amaçlarla ve yöntemlerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir:

 

 • Auto King şubeleri ve anlaşmalı bayileri tarafından yürütülen (i) mini onarım hizmetleri, (ii) hasar onarım hizmetleri ve (iii) mekanik bakım & oto bakım ve koruma hizmetleri kapsamında elde edilen tüm kişisel veriler “sözleşmenin ifası veya kurulması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılmaktadır.
 • Ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesine ilişkin faaliyetler kapsamında elde edilen ve yukarıda belirtilen tüm kişisel verileriniz, “meşru menfaatimizin varlığı” hukuki sebebine dayanılarak işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılmaktadır.
 • Risk analiz çalışmaları ile denetimlerin yürütülmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyet anketlerinin planlanması ve yürütülmesi amaçlarıyla işlenen ve yukarıda belirtilen kişisel verileriniz “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” ve “meşru menfaatimizin varlığı” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılmaktadır.
 • Pazarlama faaliyetleri kapsamında elde edilen ve yukarıda belirtilen tüm kişisel verileriniz, açık rızanızı vermeniz durumunda, “açık rızanızın varlığı” hukuki sebebine dayanılarak işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılmaktadır.
 • Yukarıda belirtilen faaliyetlerin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması amaçlarıyla işlenen ve yukarıda belirtilen kişisel verileriniz “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

 

e) Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Auto King’e iletmeniz durumunda Auto King talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Sahibinden tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi uyarınca, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin Esentepe Mah. D-100 Güney Yan Yol 15/1 Kartal/İstanbul/Türkiye adresine kimliğinizi tevsik edici bilgi ve belgeler ile yazılı olarak, bekenotomotiv@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) ile, kvkk@autoking.com.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ile veya ilgili kişi tarafından Auto King sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Auto King’in kişisel verilerinizin hukuka aykırı paylaşımının önlenmesi amacıyla kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.