Auto King

Aydınlatma Metni - Oto Ekspertiz

Auto King Ekspertiz KVKK Aydınlatma Metni

Auto King Servis KVKK Aydınlatma Metni

Auto King Oto Ekspertiz Ekspertiz Süreçleri

Son güncellenme tarihi: 08.01.2024

 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’nin (“Aydınlatma Metni”) amacı, Autoking Oto Ekspertiz A.Ş. (“Auto King Oto Ekspertiz” veya “Şirketimiz”) anlaşmalı bayileri tarafından yürütülen ekspertiz hizmetleri kapsamında tarafınızdan elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.  

Auto King Oto Ekspertiz, teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile internet alanında kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmakta, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. 

Auto King Oto Ekspertiz, işbu Aydınlatma Metni’ni dilediği zaman güncelleyebilir ve değiştirebilir. Auto King Oto Ekspertiz ’in yaptığı güncelleme ve değişiklikler tarafınıza sunulduğu tarihten itibaren geçerli olacaktır.

 

a) Veri Sorumlusu

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Auto King Oto Ekspertiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 

b) Toplanan Kişisel Veriler

 

Auto King Oto Ekspertiz anlaşmalı bayileri aracılığıyla ekspertiz hizmetleri kapsamında tarafınızdan aşağıda belirtilen kişisel verileri elde etmekte ve işlemektedir. 

Kimlik Bilgileri: Ad ve soyad, T.C. kimlik numarası, müşteri numarası, varsa ticari unvan, vergi numarası ve vergi dairesi.

İletişim Bilgileri: Cep telefonu, e-posta adresi, adres bilgisi.

Finansal Bilgiler: Kredi kartı numarasının son dört hanesi, ödeme işleminin tamamlanıp tamamlanmadığı bilgisi.  

Müşteri İşlem Bilgileri: Ekspertiz hizmetine konu araç ya da araçlara ilişkin ödeme yapıldığına dair bilgiler, ekspertiz hizmetine yönelik imzalanan sözleşme verileri, işin vekaletname ile yürütülmesi halinde vekaletname verileri, randevu alınması halinde randevu bilgileri. 

Araç Bilgileri: Ekspertiz hizmetine konu araç ya da araçlara ilişkin araç yıl, marka, model (seri), yakıt, kasa tipi, paket, renk, km, plaka ve şase no. verileri, aracın teknik özelliklerine dair bilgiler, araç ruhsat bilgileri, araç ya da araçlara ilişkin ekspertiz raporları.  

İşlem Güvenliği Bilgileri: Cihaz bilgileri, IP adresi bilgisi, şifre bilgileri, platform erişim kayıtları.   

Pazarlama Bilgileri: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti izin kaydı, bu izin doğrultusunda gönderilen pazarlama amaçlı SMS, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar, hedefleme bilgileri, alışveriş alışkanlıkları ve beğenileri, pazarlama amacıyla yapılan analizler. 

İşitsel Kayıtlar: Çağrı merkezi kullanılması durumunda çağrı merkezi ses kayıtları.

Hukuki İşlem Bilgileri: Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler, yasal bilgi talebi bilgileri.

 

c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Kanun’un 5. maddesine dayalı olarak elde edilen ve yukarıda detaylarına yer verilen kişisel verileriniz, (“kişisel verileriniz”) aşağıda belirtilen işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkeler doğrultusunda işlenmektedir.

Auto King Oto Ekspertiz bayileri tarafından yürütülen ekspertiz hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlem bilgileri, işlem güvenliği bilgileri, araç bilgileri ile işitsel kayıtlarınız, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 

 • Bayilerin araçların ekspertiz süreçlerini yürütebilmesi için gerekli sistemlerin sağlanması,
 • Ekspertiz süreçlerinin tasarlanması ve süreçlerin planlandığı şekilde yürütülüp yürütülmediğinin kontrolü, 
 • Randevu süreçlerinin planlanması, takip edilmesi ve yürütülmesi,
 • Ödeme süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Mobil uygulama aracılığıyla kişinin eski raporlarına erişimin sağlanması, 
 • Ürün ve hizmetlerin doğru kişiye verildiğinin kontrolünün sağlanması,
 • Yukarıdaki faaliyetler kapsamında iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Her türlü talep, şikayet, soru ve görüşlerinizin karşılanması, değerlendirilmesi, raporlanması bu doğrultuda gerekli aksiyonların alınması, müşteri memnuniyet anketlerinin planlanması ve yürütülmesi, bu kapsamda tarafınızla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi.

 

Auto King tarafından yürütülen pazarlama faaliyetleri kapsamında, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlem bilgileri, işlem güvenliği bilgileri, araç bilgileri ve pazarlama bilgileriniz ile işitsel kayıtlarınız aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 

 • İndirim, kampanya, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Pazar araştırması ve analiz faaliyetleri ile pazarlama stratejilerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Farklı meslek gruplarına ve özel günlerde belirli kitlelere özel tanımlanan pazarlama faaliyetleri ve kampanyaların planlanması ve yürütülmesi, 
 • Ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğenilerine, ilgi alanlarına, kullanım alışkanlıklarına ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi,
 • Segmentasyon/profilleme ve analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Sosyal medya platformları ve arama motorları aracılığıyla kişiye özel reklam gösterilmesi,
 • Pazarlama faaliyetleri kapsamında iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi.

 

Yukarıda belirtilen tüm kişisel verileriniz yönetim ve mevzuata uyum faaliyetleri kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 

 • Kişisel verilerin saklama faaliyetleri yürütülmesi, sistem performansının geliştirilmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Müşteri memnuniyet anketlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Yukarıda belirtilen tüm faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Risk analiz çalışmaları ile denetimlerin yürütülmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması,
 • Hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması.

 

Ç) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Auto King Oto Ekspertiz, işbu Aydınlatma Metni altında bahsedilen şekilde toplanan tüm kişisel verileri, Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:

 

 • Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, sistem altyapısı sağlanması ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Sahibinden’e aktarılmakta ve Sahibinden bünyesinde saklanmaktadır.
 • Yukarıda belirtilen tüm kişisel verileriniz saklama faaliyetlerinin yürütülmesi, ilgili işlemlerin planlanması ve yürütülmesi ve sistem performansının geliştirilmesi amacıyla Auto King Oto Ekspertiz işletim sistemi sağlayıcısına aktarılmakta ve söz konusu işletim sistemi bünyesinde saklanmaktadır.
 • Yukarıda belirtilen tüm kişisel verileriniz müşteri ilişkileri yönetimi ve müşteri talep / şikayetleri takibi amacıyla bu konuda hizmet veren yurt dışında mukim hizmet sağlayıcı firmaya aktarılmaktadır. 
 • Kimlik, iletişim ve müşteri işlem verileriniz, randevu süreçlerinin yürütülmesi ve işlem takibi amacıyla Auto King Oto Ekspertiz bayilerine aktarılmaktadır. 
 • Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla müşteri ilişkileri yönetimi ve pazarlama hizmetleri sunan yurt içi ve yurt dışında mukim hizmet sağlayıcılarına, yurt içinde mukim reklam ve pazarlama ajanslarına, yurt içinde mukim ileti gönderimi sunan hizmet sağlayıcılarına aktarılmaktadır. 
 • Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz faaliyetlerin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması amaçlarıyla sadece mevzuat gereği zorunlu olması durumunda ilgili bakanlıklar, mahkemeler, icra daireleri, noterler dahil hukuken yetkili özel kişi ve kuruluşlara ve hukuken yetkili kamu kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

 

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Yukarıda bahsedilen amaçlarla işlenen tüm kişisel verileriniz, Auto King Oto Ekspertiz tarafından (i) sözlü ve/veya yazılı olarak, fiziki ve/veya elektronik ortamda ve/veya ilgili gerçek kişi tarafından fiziki ortamda ve/veya e-mail ve diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla şahsen sunulması suretiyle, (ii) Auto King Oto Ekspertiz bayiler tarafından sağlanması suretiyle, (iii) Auto King Oto Ekspertiz yetkilileri ile gerçekleştireceğiniz yüz yüze veya çevrimiçi görüşmeler esnasında ve/veya canlı yardım kullanılmasıyla tarafınızca şahsen verilmesi ve/veya SMS, e-posta, çağrı merkezi ve diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla suretiyle (iv) işin vekaletname ile yürütülmesi halinde vekil / vekaletname vasıtasıyla fiziki ve/veya elektronik ortamda elde edilmektedir.

Şirketimiz tarafından yukarıda bahsedilen amaçlarla ve yöntemlerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir:

 

 • Auto King Oto Ekspertiz anlaşmalı bayileri tarafından yürütülen ekspertiz hizmetleri kapsamında elde edilen tüm kişisel veriler “sözleşmenin ifası veya kurulması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılmaktadır.
 • Ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesine ilişkin faaliyetler kapsamında elde edilen ve yukarıda belirtilen tüm kişisel verileriniz, “meşru menfaatimizin varlığı” hukuki sebebine dayanılarak işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılmaktadır.
 • Risk analiz çalışmaları ile denetimlerin yürütülmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması, müşteri memnuniyet anketlerinin planlanması ve yürütülmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenen ve yukarıda belirtilen kişisel verileriniz “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” ve “meşru menfaatimizin varlığı” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılmaktadır.
 • Pazarlama faaliyetleri kapsamında elde edilen ve yukarıda belirtilen tüm kişisel verileriniz, açık rızanızı vermeniz durumunda, “açık rızanızın varlığı” hukuki sebebine dayanılarak işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılmaktadır.
 • Yukarıda belirtilen faaliyetlerin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması amaçlarıyla işlenen ve yukarıda belirtilen kişisel verileriniz “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

 

e) Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Auto King Oto Ekspertiz ’e iletmeniz durumunda Auto King Oto Ekspertiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Sahibinden tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi uyarınca, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin Esentepe Mah. D-100 Güney Yan Yol 15/1 Kartal/İstanbul/Türkiye adresine kimliğinizi tevsik edici bilgi ve belgeler ile yazılı olarak, bekenotomotiv@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) ile, kvkk@autoking.com.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ile veya ilgili kişi tarafından Auto King sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Auto King Oto Ekspertiz ’in kişisel verilerinizin hukuka aykırı paylaşımının önlenmesi amacıyla kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.