Auto King

Çerez Politikası

Çerezlere İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni (“Çerez Aydınlatma Metni”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş ve veri sorumlusu sıfatıyla Autoking Oto Ekspertiz A.Ş. (birlikte “Şirketlerimiz”) tarafından hazırlanmış olup metnin amacı, internet sitemizde (“Portal”) kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, bu kapsamda kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği, aktarıldığı, kişisel verilerinize ilişkin haklarınıza dair detaylı açıklamalar ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

Şirketlerimiz, teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile internet alanında kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmakta, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

İşbu Çerez Aydınlatma Metni; Şirketlerimizin kontrolü dışındaki uygulamalar, üçüncü taraf internet siteleri ve platformların topladığı bilgiler; üçüncü taraf sitelerin Portal’deki bağlantılar üzerinden topladığı bilgiler veya sponsor olduğumuz veya katıldığımız üçüncü taraf siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Şirketlerimiz sorumlu değildir.

Şirketlerimiz, işbu Çerez Aydınlatma Metni hükümlerini dilediği zaman Portal üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Şirketlerimizin yaptığı güncelleme ve değişiklikler Portal’de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Çerez (“Cookie”) Nedir?

Günümüzde neredeyse her internet sitesinde çerez kullanılmaktadır. Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için, çoğu internet sitesi gibi biz de çerez kullanmaktayız. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesini veya uygulamayı yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, internet sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Çerezler, (i) tarafları, (ii) kullanım süreleri ve (iii) kullanım amaçları bakımından sınıflandırılabilir. Bu kapsamda, aşağıda Portal’de kullanılan çerezlere dair detaylı açıklamalarda bulunulacaktır.

 • Zorunlu çerezler

Zorunlu çerezler Portal’in çalışması, Portal’de gezinti yapmanız, kullanım hesabı (log-in) oluşturmanız, hesap bilgileri ile giriş yapmanız, form doldurmanız, oturumunuzun devam etmesinin sağlanması ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Bu çerezler Portal’in çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, Portal’in ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amacıyla da kullanılabilmektedir. Bu amaçlarla birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır.

 • Analitik Çerezler (Performans Çerezleri)

Analitik çerezler, Portal’deki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi, buna göre performans ayarlarının yapılması, Portal’in optimize edilmesi ve geliştirilmesi ve ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması için kullanılan çerezlerdir. Bu amaçlarla birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır.

 

 • Hedefleme/reklam çerezleri

Hedefleme/reklam çerezleri Portal’de ürün ve hizmetlerimizin tanıtım ve reklamlarını yapmak, size özel ve/veya ilgi alanlarınızla ilgili kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak, reklam ve tanıtım faaliyetlerinizi analiz etmek ve geliştirmek ve zaten görüntülenmiş reklamların tekrar gösterilmesini engellemek ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek amacıyla kullanılan çerezlerdir. Bu amaçlarla birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır.

Portal’de yer alan çerezlere ilişkin detaylı bilgiler çerez adı, çerez amacı (açıklama), çerez türü, çerez kategorisi ve saklama süresi özelinde olmak üzere Çerez Tercihleri’nde yer almaktadır:

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebepleri

Kişisel verilerinizi işlerken dayandığımız hukuki sebeplere aşağıda yer verilmektedir:

 • Zorunlu çerezler

Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve (ç) bendi “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, (e) bendi “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

 • Analitik Çerezler (Performans Çerezleri)

Birinci taraf analitik çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir. Üçüncü taraf analitik çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz ise Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

 • Hedefleme/reklam çerezleri

Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, belirtilen kişisel veri amaçları dikkate alınarak, Portal’de bulunan çerezler (cookies) aracılığıyla (çerezler ve benzeri teknolojik araçlar bundan böyle “çerezler” olarak anılacak) otomatik araçlarla toplamaktayız.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz açık rızanız olmaksızın veya mevzuatta öngörülmesi hali dışında işbu Çerez Aydınlatma Metni’nde belirtilenler haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Çerezler aracığıyla toplanan kişisel verileriniz ilgili faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması amaçlarıyla hukuken yetkili özel kişi ve kuruluşlara ve hukuken yetkili kamu kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

Şirketlerimiz tarafından işlenen tüm kişisel veriler, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca veya gerekli durumlarda kanuni zamanaşımı süreleri boyunca saklanacak, bu sürelerin sona ermesini takiben Şirketlerimiz tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 1. Çerez Tercihleri Nasıl Yönetilir?

Ziyaretçilerin kendilerine ait hangi kişisel verilerin toplanabildiği konusunda tercihlerini serbestçe kullanabilmesi Şirketlerimiz için son derece önemlidir.

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Portal’de bulunan çerezleri kısmen veya tamamen devre dışı bırakmak için “Çerez Tercihleri” butonuna basıp dilediğiniz ayarlamaları yapabilirsiniz.

Portal’de bulunan çerezleri kısmen ya da tamamen devre dışı bırakmanız durumunda hesabınızı/hesaplarınızı tanıyamayacağımız ve ilişkilendiremeyeceğimiz için Portal’deki bazı özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışmayacağını ve sitemizin tüm işlevini gösteremeyeceğini belirtmek isteriz. Bununla birlikte, Portal’in çalışması için zorunlu olan çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olamamaktadır.

Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

 

 1. Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketlerimize iletmeniz durumunda Şirketlerimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirketlerimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi uyarınca, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin Esentepe Mah. D-100 Güney Yan Yol 15/1 Kartal/İstanbul/Türkiye adresine kimliğinizi tevsik edici bilgi ve belgeler ile yazılı olarak, bekenotomotiv@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) ile, kvkk@autoking.com.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ile veya ilgili kişi tarafından Auto King sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Şirketlerimizin kişisel verilerinizin hukuka aykırı paylaşımının önlenmesi amacıyla kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.