Hızlı
Randevu

Kalite Politikası

Auto KingKalite Politikası

Kalite Politikası

Hizmet ürünlerimizin müşterilerimize en iyi şekilde sunulması hususunda oluşturulan "Kalite Yönetim Sistemi"mizi aşağıda belirtilen kurumsal temel pren-
sipler çerçevesinde etkin bir şekilde uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi
ilke olarak benimsemiş bulunmaktayız.

Beş temel maddeden oluşan AUTO KING Kurumsal Prensipleri şunlardır.
• İşimizi bir bütün olarak tüm detayları ile "MÜKEMMEL" yapmak
• Müşterilerimizi "KOŞULSUZ MEMNUN ETMEK"
• "AUTO KING ETİK DEĞERLERİ" ne yüzde yüz bağlı olmak
• Kendimizi ve ekibimizi sürekli "GELİŞTİRMEK"
• Markamızın itibar ve prestijini sürekli olarak "YÜCELTMEK"
Müşterilerimizin sektörel, tüzel ve kişisel beklentilerini ve ihtiyaçlarını öncelikle doğru olarak tanımlamak, kendilerine ihtiyaçlarını karşılayacak, yüksek tek-
noloji ve know-how içeren hizmet ürünleri yaratmak, geliştirmek ve bunları yüksek standartta kurumsal bir hizmet anlayışı ile en ekonomik şekilde
sunmak birincil görevimizdir. Dünya'da sektörümüz ile ilgili en son gelişme ve teknolojileri yakından izleyerek, Türkiye şartlarına adapte etmeyi ve müşteri-
lerimizin istifadesine sunma görev bilinci ile sektörümüzün en iyisi olmayı hedefledik.


İnsana yapılan yatırımın en değerli yatırım olduğunun bilincinde olarak, sahip olduğumuz insan kaynağının kalitesini ve gücünü arttırma konusunda, tüm
elemanlarımızın eğitim faaliyetlerini önemle değerlendirmekteyiz. Tüm AUTO KING çalışanlarının kalite hedeflerimiz doğrultusunda sürekli olarak gelişti-
rilmesi için mesleki ve kalite eğitimlerini sağlamakta ve bunu sürekli kılmakta kararlıyız. İş yerlerimizin görsel ve kurumsal standartları, çalışma ortamı ve
temizliği hususlarında kendi sektörümüzde örnek olmayı amaçlamaktayız.

Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.